NOVINKY

cara

V září 2022 zveme všechny na Bleší trhy! Neváhejte se přihlásit jako prodejce nebo navštívit trhy a třeba si i něco odnést.

18. 9. 2022 pořádáme tradiční akci Ukliďme Vinohrady. Dobrovolnická akce, která se vždy zaměřuje na vybrané části Vinohrad. Sraz v 9:30 na Pálavském náměstí v parku.

 

 

 

PROGRAM 2022

cara

 

VINOHRADSKÝ BLEŠÁK

25. 9. 2022

Vinohradské bleší trhy opět v září 2022! Přijďte na trh prodat starší nepotřebné věci případně nakoupit věci, které jinde nenajdete.

REGISTRACE PRODEJCŮ NUTNÁ NA INFO@VINOHRADSKYSPOLEK.CZ
DO MAILU UVEĎTE JMÉNO, KONTAKT A STRUČNÝ POPIS PRODÁVANÉHO SORTIMENTU

PRO KOHO

Bleší trhy pořádáme především pro obyvatele Vinohrad a okolí, na trhu jsou však vítání úplně všichni, ať už se na trh půjdete podívat nebo chcete sami aktivně prodávat. Sortiment je na vašem uvážení, v loňském roce se obvykle prodávalo oblečení, hračky pro děti, knihy, věci do domácnosti ale i elektronika a další drobnosti – fantazii se meze nekladou. Prodávat lze také vlastní výrobky či domácí produkty.

KDY

Bleší trh proběhne v neděli 25. září od 14:00. Prodejci mají sraz před radnicí o půl hodiny dříve, aby stihli všechny své věci bez problémů nachystat.

PROGRAM

Hudební těleso MARE, RC Jasmínka a další

 

Vinohradské bleší trhy – pravidla

1. Na bleším trhu je možné prodávat všechny druhy zboží vyjma věcí zakázaných zákonem.

2. Prodejci jsou povinni se registrovat předem na mailu info@vinohradskyspolek.cz. Kapacita stolů je omezená a stoly budou přiděleny prvním přihlášeným prodejcům.

3. Každý prodejce zodpovídá za svůj stánek případně za zapůjčené vybavení

4. Účast na bleším trhu není pro účastníky nijak zpoplatněna, poplatky za prodej hradí organizátor

5. Prodejci obchodují s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí jej zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, neboť neprovozují živnost. V případě, že provozujete živnost vztahují se na vás příslušné zákony a trhů se smíte účastnit pouze po domluvě s organizátorem.

6. Prodávající a kupující si prodávají předměty mezi sebou za dohodnutou cenu a vztahují se na ně příslušné zákony. 

7. Prodejci jsou povinni dodržovat tyto pravidla a další pokyny pořadatelů.

 

EXKURZE DO SPALOVNY SAKO

Vinohradský spolek pro Vás i v budoucnu bude připravovat EXKURZI PRO VEŘEJNOST do ZEVO SAKO. Akce bude určena primárně pro obyvatele městské části Vinohrady.

 

UKLIĎME VINOHRADY – UKLIĎME ČESKO

Celorepubliková úklidová akce opět i na území Vinohrad. Pojďte společně uklidit část sídliště. Na všechny malé pomocníky čeká odměna.

 

 

 

 

 

bg1

 

 

O SPOLKU, CÍLE

cara
Vinohradský spolek byl založen 30. 4. 2015 vinohradskými občany různého věku, profesí a zájmů. Mezi naše cíle patří rozvoj, zvelebování a ochrana přírody a krajiny a podpora kulturních i jiných volnočasových aktivit občanů a návštěvníků Brna a okolí, zejména na Vinohradech. Hlavními aktivitami jsou podpora rozvoje území, oživení veřejného prostoru, pořádání kulturních, sportovních, rekreačních a volnočasových akcí, péče o ochranu přírody a krajiny, účast ve správních řízeních týkajících se zamýšlených zásahů a změn území, komunikace s místní samosprávou. Uvítáme v našich řadách všechny, kterým není život na Vinohradech lhostejný a chtějí ho společně s námi stále zlepšovat.

 

Dary

Bez finančních a materiálních darů nelze provozovat ani ty nejskromnější projekty. Z toho důvodu jsme vděčni za jakoukoliv materiální nebo finanční pomoc. Finančně nás můžete podpořit libovolným darem na náš účet číslo 2001453086/2010.

 

AKTIVITY

cara


Komunitní zahrada pod ořechem

V roce 2015 jsme připravili projektové žádosti pro získání finančních prostředků na založení Komunitní zahrady pod ořechem v areálu Domova pro seniory na ulici Věstonická. Komunitní zahrada pod ořechem začala fungovat v létě roku 2016 a od té doby je nedílnou součástí a srdeční záležitostí nejen Vinohradského spolku, ale i domova pro seniory a Vinohrad jako městské části

Komunitní zahrada je místem k setkávání obyvatel, relaxace a učení. Zahrada slouží k produkci zdravých potravin, ekologické výchově, jako prostor k relaxaci nebo k terapii či pořádání společenských akcí.
Na travnaté ploše zahrady je zřízeno 5 vyvýšených záhonů, zaměřených na jednotlivé skupiny zahradních a okrasných plodin. Záhony jsou v blízkosti chodníčků a spojovacích komunikací, laviček a odpočinkových míst pro seniory. K záhonům je přičleněné posezení a kůlna na nářadí.

Pravidla fungování určuje komunita. Záhony jsou zakládány členy Vinohradského spolku v součinnosti s Domovem pro seniory. V současné době tvoří většina zahradníků maminky s dětmi, které jsou toho času na mateřské dovolené. Vstup do areálu zahrady Domova pro seniory je volný po nahlášení návštěvy na vrátnici.
Co se děje v Komunitní zahradě pod ořechem – sledujte Facebook.

 

Vinohradský úklid

Od jara roku 2018 uklízíme pravidelně 2x ročně Vinohrady. Desítky účastníků z řad členů spolku i veřejnosti již uklidili stovky kilogramů odpadu.

 

Vinohradský blešák

V září 2019 jsme uspořádali první Vinohradské bleší trhy. Přijďte na trh prodat starší nepotřebné věci případně nakoupit věci, které jinde nenajdete.

Bleší trhy pořádáme především pro obyvatele Vinohrad a okolí, na trhu jsou však vítání úplně všichni, ať už se na trh půjdete podívat nebo chcete sami aktivně prodávat. Prodávat nebo nakupovat může tedy skutečně každý, stačí se předem registrovat. 

Exkurze do zevo SAKO

Od roku 2019 pořádáme pro vinohradské občany exkurze do přilehlého
zařízení pro energetické využití odpadů , lidově řečeno spalovny SAKO. Spalovna je místem, které mimo jiné dodává horkou vodu k vytápění bytů na Vinohradech, a je velmi zajímavé, projít si místo, kde se zpracovává odpad všech lidí z Brna a okolí.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

cara