NOVINKY

cara

Po delší nucené pauze jsme zde zpět s naším programem, který slouží k oživení Vinohrad a potěchu zdejších obyvatel. Již na září pro Vás připravujeme Vinohradský Blešák II. 

 

Jsme velice rádi, že se Vám líbily naše společenské akce. Určitě o ně nebudete ani v budoucnu ošizeni. Musíme se s Vámi ovšem podělit o novinku, že od ledna 2020 již většina kulturních akcí (divadlo pro děti, letní kino, film pro veřejnost) bude spadat pod činnost KVIC Vinohrady. Jsme moc rádi,  že po nás převzali štafetu a budou nadále zajišťovat bohatý a různorodý  kulturní program v podobném nastavení, jak jej Vinohradský spolek nastartoval. 

Vinohradský spolek ovšem rozhodně nezahálí! Ba naopak. Máme teď mnohem víc sil na naše další dlouhodobé projekty a akce.

 

Pokud máte tipy na další způsoby, jak oživit, zkrášlit, ozdravit, zazelenit, či zkulturnit Vinohrady, budeme moc rádi, když nás budete kontaktovat na info@vinohradskyspolek.cz.

 

 

PROGRAM LÉTO / PODZIM 2020

cara

 

VINOHRADSKÝ BLEŠÁK II

26.9.2020

Bleší trhy pořádáme především pro obyvatele Vinohrad a okolí, na trhu jsou však vítání úplně všichni, ať už se na trh půjdete podívat nebo chcete sami aktivně prodávat.

Prodávat nebo nakupovat může tedy skutečně každý, stačí se předem registrovat.

Bližší informace již BRZY!

 

EXKURZE DO SPALOVNY SAKO

PODZIM – termín bude upřesněn

Vinohradský spolek připravuje EXKURZI PRO VEŘEJNOST do ZEVO SAKO. Akce bude určena primárně pro obyvatele městské části Vinohrady.

 

UKLIĎME VINOHRADY – UKLIĎME ČESKO

PODZIM – termín bude upřesněn

Celorepubliková úklidová akce opět i na území Vinohrad. Pojďte společně uklidit část sídliště. Na všechny malé pomocníky čeká odměna.

 

 

 

 

 

bg1

 

 

O SPOLKU, CÍLE

cara
Vinohradský spolek byl založen 30. 4. 2015 vinohradskými občany různého věku, profesí a zájmů. Mezi naše cíle patří rozvoj, zvelebování a ochrana přírody a krajiny a podpora kulturních i jiných volnočasových aktivit občanů a návštěvníků Brna a okolí, zejména na Vinohradech.Hlavními aktivitami jsou podpora rozvoje území, oživení veřejného prostoru, pořádání kulturních, sportovních, rekreačních a volnočasových akcí, péče o ochranu přírody a krajiny, účast ve správních řízeních týkajících se zamýšlených zásahů a změn území, komunikace s místní samosprávou. Uvítáme v našich řadách všechny, kterým není život na Vinohradech lhostejný a chtějí ho společně s námi stále zlepšovat.

 

Dary

Bez finančních a materiálních darů nelze provozovat ani ty nejskromnější projekty. Z toho důvodu jsme vděčni za jakoukoliv materiální nebo finanční pomoc. Finančně nás můžete podpořit libovolným darem na náš účet číslo 2001453086/2010. I částka v řádu sto korun nám pomůže v rozvoji.

 

AKTIVITY

cara


Komunitní zahrada pod ořechem

V roce 2015 jsme připravili projektové žádosti pro získání finančních prostředků na založení Komunitní zahrady pod ořechem v areálu Domova pro seniory na ulici Věstonická. Komunitní zahrada pod ořechem začala fungovat v létě roku 2016 a od té doby je nedílnou součástí a srdeční záležitostí nejen Vinohradského spolku, ale i domova pro seniory a Vinohrad jako městské části

Komunitní zahrada je místem k setkávání obyvatel, relaxace a učení. Zahrada slouží k produkci zdravých potravin, ekologické výchově, jako prostor k relaxaci nebo k terapii či pořádání společenských akcí.
Na travnaté ploše zahrady je zřízeno 5 vyvýšených záhonů, zaměřených na jednotlivé skupiny zahradních a okrasných plodin. Záhony jsou v blízkosti chodníčků a spojovacích komunikací, laviček a odpočinkových míst pro seniory. K záhonům je přičleněné posezení a kůlna na nářadí.

Pravidla fungování určuje komunita. Záhony jsou zakládány členy Vinohradského spolku v součinnosti s Domovem pro seniory. V současné době tvoří většina zahradníků maminky s dětmi, které jsou toho času na mateřské dovolené. Vstup do areálu zahrady Domova pro seniory je volný po nahlášení návštěvy na vrátnici.
Co se děje v Komunitní zahradě pod ořechem – sledujte Facebook.

 

Vinohradský úklid

Od jara roku 2018 uklízíme pravidelně 2x ročně Vinohrady. Desítky účastníků z řad členů spolku i veřejnosti již uklidili stovky kilogramů odpadu.

 

Vinohradský blešák

V září 2019 jsme uspořádali první Vinohradské bleší trhy. Přijďte na trh prodat starší nepotřebné věci případně nakoupit věci, které jinde nenajdete.

Bleší trhy pořádáme především pro obyvatele Vinohrad a okolí, na trhu jsou však vítání úplně všichni, ať už se na trh půjdete podívat nebo chcete sami aktivně prodávat. Prodávat nebo nakupovat může tedy skutečně každý, stačí se předem registrovat. 

Exkurze do zevo SAKO

Od roku 2019 pořádáme pro vinohradské občany exkurze do přilehlého
zařízení pro energetické využití odpadů , lidově řečeno spalovny SAKO. Spalovna je místem, které mimo jiné dodává horkou vodu k vytápění bytů na Vinohradech, a je velmi zajímavé, projít si místo, kde se zpracovává odpad všech lidí z Brna a okolí.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

cara