bg1

 

VINOHRADSKÉ BLEŠÍ TRHY

cara

REGISTRACE PRODEJCŮ NUTNÁ NA INFO@VINOHRADSKYSPOLEK.CZ

DO MAILU UVEĎTE JMÉNO, KONTAKT A STRUČNÝ POPIS PRODÁVANÉHO SORTIMENTU

V září 2019 pořádáme první Vinohradské bleší trhy. Přijďte na trh prodat starší nepotřebné věci případně nakoupit věci, které jinde nenajdete.

PRO KOHO

Bleší trhy pořádáme především pro obyvatele Vinohrad a okolí, na trhu jsou však vítání úplně všichni, ať už se na trh půjdete podívat nebo chcete sami aktivně prodávat. Prodávat nebo nakupovat může tedy skutečně každý, stačí se předem registrovat. Registrace i účast je bezplatná.

KDY

Bleší trh proběhne v neděli 15. září od 14:00. Prodejci mají sraz před radnicí již o hodinu dříve, aby stihli všechny své věci bez problému nachystat.

PROGRAM

13:00 Sraz prodejců před radnicí, rozdělení prodejních míst, příprava prodeje

14:00 Začátek prodeje, trhy se otvírají pro veřejnost za doprovodu Hudebního tělesa Mare. Občerstvení zajišťují místní podniky Pizzerie Mare a Vinárna pod radnicí

15:00 Vystoupení dětské taneční skupiny Carolka – Vinohraďánek (country tance)

15:30 Carolka – Vinohraďánek: workshop pro děti: možnost vyzkoušet si country tance pod vedením zkušených tanečníků

16:00 Hudební těleso Mare

17:00-18:00 Doprodej a konec akce. Neprodané zboží je možné věnovat do nadačních obchodů ve prospěch Nadace Veronica

PRAVIDLA

1. Na bleším trhu je možné prodávat všechny druhy zboží vyjma věcí zakázaných zákonem.

2. Prodejci jsou povinni se registrovat předem na mailu info@vinohradskyspolek.cz , běžní návštěvníci se registrovat nemusí.

3. Účast je bezplatná a to pro prodávající i nakupující.

4. Kapacita a především kapacita stolů či lavic je omezená a bude přidělena prvním přihlášeným prodejcům. Z toho důvodu doporučuje vlastní improvizované stoly, krabice, stojany či deky pro vaše zboží. Případné parkování je možné na východní straně radnice (ulice Velkopalovická) případně na parkovacích plochách Pálavského náměstí.

5. Každý prodejce zodpovídá za svůj stánek případně za zapůjčené vybavení.

6. Účast na bleším trhu není pro účastníky nijak zpoplatněna, poplatky za prodej hradí organizátor.

7. Prodávající a kupující si prodávají předměty mezi sebou za dohodnutou cenu a vztahují se na ně příslušné zákony. Vinohradský spolek je pořadatelem akce.

8. Prodejci jsou povinni dodržovat tyto pravidla a další pokyny pořadatelů.

 

bg1

 

PROGRAM PODZIM/ZIMA 2019

cara

LETNÍ KINO VINOHRADY

1. 9. ve 20:00 – Po čem muži touží.

Před filmem zahraje brněnská písničkářka Petra Göbelová

2. 9. ve 20:00 – Trabantem tam a zase zpátky

Areál Bzenecká 23| Vstupné dobrovolné

VINOHRADSKÉ BLEŠÍ TRHY

15. 9. od 14:00

Přijďte prodat nepotřebné věci a nakoupit zboží, které jinde nenajdete. Prostor pro prodejce zdarma, doprovodný program.

Registrace prodejců a další info na www.vinohradskyspolek.cz

Prostranství před radnicí | Vstup volný

UKLIĎME VINOHRADY – UKLIĎME ČESKO

21. 9. v 9:00

Celorepubliková úklidová akce opět i na území Vinohrad. Pojďte společně uklidit část sídliště. Na všechny malé pomocníky čeká odměna.

Sraz před radnicí městské části

DIVADELNÍ NEDĚLE

Nedělní pohádky pro malé i velké diváky.

13. 10. v 15:00 – Malé velké divadlo: O Červené karkulce

3. 11. v 15:00 – Anima Candida: Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky

22. 12. v 15:00 – Divadlo Facka: Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Společenský sál Bzenecká 23 | Vstupné 60 Kč

O SPOLKU, CÍLE

cara
Vinohradský spolek byl založen 30. 4. 2015 vinohradskými občany různého věku, profesí a zájmů. Mezi naše cíle patří rozvoj, zvelebování a ochrana přírody a krajiny a podpora kulturních i jiných volnočasových aktivit občanů a návštěvníků Brna a okolí, zejména na Vinohradech.Hlavními aktivitami jsou podpora rozvoje území, oživení veřejného prostoru, pořádání kulturních, sportovních, rekreačních a volnočasových akcí, péče o ochranu přírody a krajiny, účast ve správních řízeních týkajících se zamýšlených zásahů a změn území, komunikace s místní samosprávou. Uvítáme v našich řadách všechny, kterým není život na Vinohradech lhostejný a chtějí ho společně s námi stále zlepšovat.

 

Dary
Bez finančních a materiálních darů nelze provozovat ani ty nejskromnější projekty. Z toho důvodu jsme vděčni za jakoukoliv materiální nebo finanční pomoc. Finančně nás můžete podpořit libovolným darem na náš účet číslo 2001453086/2010. I částka v řádu sto korun nám pomůže v rozvoji.

 

 

AKTIVITY

cara
Komunitní zahrada pod ořechem
V roce 2015 jsme připravili projektové žádosti pro získání finančních prostředků na založení Komunitní zahrady pod ořechem v areálu Domova pro seniory na ulici Věstonická. Dvě ze tří projektových žádostí byly úspěšné a nyní je zahrada ve fázi budování. Komunitní zahrada je místem k setkávání obyvatel, relaxace, učení. Zahrada bude sloužit k produkci zdravých potravin, ekologické výchově, jako prostor k relaxaci nebo k terapii, k pořádání společenských akcí, jako venkovní učebna pro místní školy a školky.
Na travnaté ploše zahrady zřídíme ostrůvky – 5 vyvýšených záhonů, zaměřených na jednotlivé skupiny zahradních, okrasných plodin, ovocných keřů a stromků. Záhony budou v blízkosti chodníčků a spojovacích komunikací, laviček a odpočinkových míst pro seniory. K záhonům přičleníme posezení a kůlnu na nářadí. V současné době probíhá nábor členů do Komunitní zahrady (článek ve Vinohradském Informu).
Pravidla fungování určuje komunita. Záhony budou zakládány členy Vinohradského spolku v součinnosti s Domovem pro seniory. K péči a prohlídkám budou přizvány i děti z mateřských a základních škol na Vinohradech v doprovodu členů rodiny, ostatní dobrovolníci z řad občanů Vinohrad. Předpokládáme, že občané, kteří mají zájem takto trávit volný čas, budou ochotní se podílet na pravidelné péči o porosty. Péče bude zařízena formou polního deníku s rozpisy služeb u porostů během vegetace. Vstup do areálu zahrady Domova pro seniory je volný, po nahlášení návštěvy na vrátnici.
Co se děje v Komunitní zahradě – sledujte Facebook (www.facebook.com/zahradapodorechem/)

 

Vinohradský film
Na konci roku 2015 jsme se rozhodli rozšířit vinohradskou kulturu o další kulturní aktivity. Náš první projekt je Vinohradský film, v rámci kterého pořádáme filmové projekce dokumentárních a hraných filmů. Promítáme filmy, které upozorňují na důležitá témata ve společnosti a které stojí na okraji běžné filmové distribuce.
Filmy promítáme v kulturním sále na Pálávském náměstí 15, zpravidla první pátek v měsíci. Vstup je zdarma. K projekcím se snažíme získat zajímavé hosty nebo filmové tvůrce.
V letošním roce jsme zatím promítali filmy Hiphop-erace, Z popelnice do lednice, Film jako Brno, Poslední dny Sophie Schollové a Cukr-blog.

 

Vinohradští cestovatelé
Cestovatelské přednášky jsou v poslední době velmi populární. Umožňují divákům podívat se zprostředkovaně do zemí, do kterých by se za normálních okolností vůbec nepodívali, případně působí jako tip na Vaši další dovolenou.
Přednášky pořádáme nepravidelně, zpravidla s cestovateli z Vinohrad nebo z blízkého okolí. Uvítáme Vaše tipy na další země nebo na cestovatele se zajímavými zážitky.

 

 Divadelní neděle
Nedělní pohádky pro děti uvádíme v novém společenském sále na Bzenecké a to především v podzimním a zimním období.

Ukliďme Vinohrady
Od roku 2018 uklízíme pravidelně 2x ročně Vinohrady. Desítky účastníků z řad členů spolku i veřejnosti již uklidili stovky kilogramů odpadu.

 

KONTAKTUJTE NÁS

cara